Zand
voor specialistische toepassingen

Speciaalzand

Wij zijn een stabiele leverancier van specialistische zanden waarmee verschillende grondproducten samengesteld worden, bedoeld voor bijvoorbeeld de aanleg van sportvelden en groen in steden en parken.
Sportveldenzand

Sportvelden zijn vaak opgebouwd uit verschillende onderlagen om waterdoorlatendheid en stabiliteit te creëren. Terrazande produceert zanden die voldoen aan de normen van de door het NOC-NSF bepaalde optimale korrelverdeling (conform ISA-M3c –m) voor onderlagen van sportvelden, de zogenoemde M3-zanden.

Bomenzand

Met bomenzand wordt in stedelijk gebied ondergrondse groeiruimte voor bomen gewaarborgd. Het complete product bomenzand houdt, door de extreme éénkorreligheid, het grondmengsel waarin de boom wortelt luchtig. Door de samenstelling is het enerzijds flexibel om wortelgroei van de bomen toe te laten, terwijl het anderzijds voldoende draagkracht biedt, zodat de bodem niet of nauwelijks verzakt. Productie en levering van grondstof (‘het zand’) voor bomenzand, bijvoorbeeld met een mediaan van 0,5 mm, is alleen te realiseren met een moderne zandklasseerinstallatie.

Drainagezand

Drainagezand is een natuurlijke zandsoort die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft. Het drainzand van Terrazande is speciaal gereinigd en geklasseerd volgens een eigen procedé. Het zand is vrij van hout, slib, leem en grindkorrels. De drainerende werking van dit product is uitzonderlijk en tegelijkertijd blijft het goed verwerkbaar. Drainagezand wordt onder meer toegepast voor de aanleg van golfbanen, spoorwegen, drainagesleuven, voor het verschralen van vette grond en verder voor elke denkbare drainage- of ontwateringstoepassing.