Ophoogzand
voor ophoging en aanvulling

Ophoogzand

Ophoogzand is fijn zand dat als fundering wordt gebruikt onder wegen en terreinen, maar ook voor hoogwaardige toepassingen zoals sportvelden.

Ons ophoogzand is goed waterdoorlatend en sneldrogend, uitstekend van opbouw en goed verdichtend. Het is in grote volumes permanent beschikbaar. De logistiek van het verladen van ons ophoogzand is tot op de minuut geoptimaliseerd. Zonder oponthoud verladen we vele duizenden tonnen per week en honderdduizenden tonnen per jaar vanuit zeer grote voorraden. Ons ophoogzand is geschikt als zowel (aan-)vulzand als ook zand-voor-zandbed/cunetzand.