Ervaren
in zandwinning

Over Terrazande

Een jong bedrijf met een lange geschiedenis.

Terrazande is in 2021 ontstaan uit Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle, een vestiging van de Sjerp Zeldenrust Holding. Zeldenrust was een familiebedrijf dat in de jaren ’60 begon met één zandwinning. Het bedrijf breidde zijn werkzaamheden uit met een tweede zandwinning toen men in 1976 een concessie verkreeg voor het winnen van zand en grind op een terrein van Staatsbosbeheer in de Boswachterij Gieten. In 1995 werd vervolgens Zuidbroek overgenomen om ook daar een zandwinning te exploiteren (nu: Noordkorrel BV).

Winzone

In het Streekplan Overijssel 2000+. Plannen voor Ruimte, Water en Milieu (juli 2008) refereert de provincie Overijssel aan de afspraak voldoende winningsmogelijkheden te scheppen om aan de met het Rijk overeengekomen taakstelling voor beton- en metselzand te voldoen. Ter reservering van winningsmogelijkheden voor beton- en metselzand na 2008 werd onder meer in de Mastenbroekerpolder een winzone aangewezen. Binnen de winzones worden grootschalige ontwikkelingen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en andere grootschalige bebouwingscomplexen die de inrichting van een winplaats onmogelijk maken, geweerd.

Na een lange voorbereiding ging in 2013 de nieuwe zandwinning Zwolle van Zeldenrust aan de N331 tussen Zwolle/Stadshagen en Hasselt (Overijssel) daadwerkelijk van start. In 2020 nam Sjerp Zeldenrust afscheid van de locatie in Zwolle, waarna in 2021 de nieuwe naam Terrazande werd gelanceerd, mét behoud van de vertrouwde kwaliteit en eigenheid.

Omdat wij een sterke oppervlaktedelfstoffenwinningssector belangrijk vinden, zijn wij lid van branchevereniging Cascade. De MKI-waardes van ons zand zijn opvraagbaar als branchecijfers op de site van Cascade. Cascade maakte in 2022 een mooi filmpje over de toegevoegde waarde van oppervlaktedelfstoffenwinning. De link naar dit filmpje vindt u hier. Het klimaatbeleid van Terrazande bestaat uit het jaarlijks implementeren van reductiemaatregelen, met als doel 49% CO2- reductie in 2030, gecommitteerd aan het Klimaatakkoord 2021.

Omgeving

Waarom Terrazande?

– Leveringsgarantie
– Hoge en constante kwaliteit
– Loyale samenwerkingspartner
– 100 mixproducten

Neem contact op

Hoe werkt zandwinning?

Eerst scheiden, dan mixen

Het door de zandzuiger opgezogen zand wordt gescheiden in vulzand en industriezand. Het vulzand komt op het depot. Het industriezand wordt in de fabriek gewassen en gescheiden in verschillende fracties, van heel fijn, naar grove korrels met een diameter groter dan 7 mm. Al deze verschillende halffabrikaten kunnen we vervolgens precies naar de wens van de klant met elkaar mixen. Zo ontstaat er een uniek product.

Productie

Wist je dat het maar ongeveer 24 uur duurt voor een zandkorrel van de bodem van de plas in de vrachtwagen ligt?

Bloemetjes en bijtjes

Zelfs nu wij in bedrijf zijn, vormen de randen van de zandwinplas een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei soorten vogels. En als we klaar zijn met de zandwinning laten we een prachtig nieuw natuurgebied achter.

Huizen en wegen

Zand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bouwrijp maken van woonwijken, de ondergrond van wegen, beton voor in nieuwbouwhuizen, het afwerken van sportvelden en in asfalt. Kortom: zonder zandwinning geen nieuwe huizen, wegen en ontspanning. Zand staat aan de basis van bijna alles wat wij bouwen.

50 meter diep

De plas wordt in het midden wel 50 meter diep. Ter vergelijking: de Zwolse Peperbus is 75 meter hoog.

Meer dan 400 m3 per uur

De zandzuiger zuigt per uur meer dan 400 kubieke meter zand van de bodem op. Dat zijn per uur zeker 5.000 kruiwagens vol met zand.