Klei en veen
voor bedrijven

Klei en veen

Ophoog- en industriezand ligt in de polder Mastenbroek verborgen onder eerst een laag klei en daarna een laag veen.

Klei is een bodemsoort die voornamelijk bestaat uit lutum, gronddeeltjes kleiner dan 0,02 mm. Op onze zandwinning wordt klei als bovenlaag afgegraven. Klei is geschikt voor het aanvullen van bermen, het ophogen van agrarische gronden en het dempen van sloten. Laagveen heeft als belangrijkste kenmerk dat het veen onder invloed van het grondwater ontstaan is. Het vruchtbare veen wordt op onze zandwinning gewonnen uit de bovenlaag, natuurlijk gedroogd, gekeerd en handmatig, zonder bestrijdingsmiddelen, onkruidvrij gehouden. Laagveen is onder meer geschikt voor de verwerking in bomengrond.

De klei- en veenexploitatie wordt verzorgd door Van Werven en Heicom.

Neem contact op met Van Werven Neem contact op met Heicom